Zvolte soubor aplikace Excel (xls, xlsx) nebo soubor CSV (txt, csv, tab):
Před importem vyprázdnit košík:
První řádek obsahuje popis (bude ignorován):
Číslo sloupce s objednacím číslem:
Číslo sloupce s množstvím:
Oddělovač (pouze soubory typu csv):
Export on Demand

Zobrazovací jednotky pro laserové skenovací mikrometry

544-047_z1.eps

Zobrazovací jednotky LSM-5200 jsou univerzální zobrazovací jednotky určené pro laserové skenovací mikrometry.
Duální displej umožňuje nastavení hodnot pro kontinuální sledování. Získat lze také odečet dvou naměřených hodnot a podporováno je jak měření úsekové, tak i měření hranové. K dispozici jsou také statistické výpočty a funkce eliminující abnormální hodnoty.
Zobrazovací jednotky LSM-5200 nabízí následující výhody:

  • Vestavné provedení zobrazovací jednotky (s rozměry podle normy DIN 43 700) pro jednoduchou montáž.
  • Umožňuje výpočet průměru, maximální hodnoty a rozsahu (maximum - minimum).
  • Lze zvolit buď měření úsekové (maximálně 7 segmentů) nebo měření hranové (1 až 255 hran).
  • USB, RS-232C, I/O a analogové rozhraní je obsaženo jako standard.
  • Lze zvolit aritmetický průměr nebo pohyblivý rozptyl.
  • Funkce vyhodnocení DOBRÝ/ZMETEK.
544-071d_z.jpg
Zobrazovací jednotka LSM-6200 jsou univerzální zobrazovací jednotky určené pro laserové skenovací mikrometry.
Duální displej umožňuje nastavení hodnot pro kontinuální sledování. Získat můžete také odečet dvou naměřených hodnot a podporováno je jak měření úsekové, tak i měření hranové. K dispozici jsou také statistické výpočty a funkce eliminující abnormální hodnoty.
Zobrazovací jednotky LSM-6200 nabízí následující výhody:
  • Nastavené hodnoty mohou být průběžně monitorovány tímto duálním displejem. Také je možné současné zobrazení dvou měřených hodnot.
  • Lze zvolit buď měření segmentové (maximálně 7 segmentů) nebo měření hranové (1 až 255 hran).
  • Obsahuje RS-232C, I/O a analogové rozhraní.
  • Obsahuje statistické výpočty a funkce eliminující abnormální data.