Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Export on Demand

Wskaźnik LSM-5200

544-047_z1.eps

Wskaźnik LSM-5200 to wszechstronny moduł wyświetlający przeznaczony dla Skaningowych Mikrometrów Laserowych.
Umożliwia on ciągłe monitorowanie ustawionych wartości i jednoczesny odczyt dwóch wartości. Obsługuje pomiary segmentowe i krawędziowe. Wykonuje obliczenia statystyczne i eliminację wartości odstających.

 • Typ panelowy (o wymiarach spełniających wymagania norm DIN 43700) do łatwej integracji z systemami pomiarowymi.
 • Obliczanie wartości średniej, maksymalnej oraz rozstępu
 • Możliwość wyboru pomiaru segmentowego (maks. 7 segmentów) lub pomiaru krawędziowego (1 do 255 krawędzi).
 • Standardowo wyposażony w interfejsy USB, RS-232C, I/O oraz analogowy.
 • Do wyboru obliczanie średniej arytmetycznej lub średniej ruchomej.
 • Funkcja oceny tolerancji GO/±NG - Dobry/±Niedobry.

 

544-071d_z.jpg
LSM-6200 to wszechstronny moduł wyświetlający przeznaczony dla Skaningowych Mikrometrów Laserowych. Dwa wiersze wyświetlacza umożliwiają ciągłe monitorowanie ustawionych wartości i<br>jednoczesny odczyt dwóch wartości. Obsługuje pomiary segmentowe i krawędziowe.<br>Wykonuje obliczenia statystyczne i eliminację wartości odstających.

 • Ustawione wartości można monitorować w sposób ciągły na dwuwierszowym wyświetlaczu.
  Możliwa jest również jednoczesna obserwacja dwóch wartości.
 • Do wyboru jest pomiar w trybie segmentowym  (maks. 7 segmentów) lub
  krawędziowym (1 do 255 krawędzi).
 • Wyposażony w interfejs RS-232C, I/O oraz analogowy.
 • Funkcja obliczeń statystycznych i eliminacji wartości odstających.