Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
Export on Demand

Laser Scan Micrometer Displayenhet

544-047_z1.eps

LSM-5200 Display Unit är en mångsidig displayenhet anpassad för lasermikrometrar. Dess design med dubbla displayer möjliggör kontinuerlig övervakning av inställningsvärden. Du kan också få simultanavläsning av två mätvärden, och både segmentmätning och kantmätning stöds. Statistisk beräkning och funktioner för eliminering av avvikande data finns också.

 • Inbyggnadsmodell (med dimensioner enl DIN 43700) för enkel systemintegration.
 • Beräknar medelvärde, max-värde, och spridning (max - min)
 • Valbart mellan antingen segmentmätning (upp till 7 segment) eller
  kantmätning (1 till 255 kanter).
 • Standardutrustad med USB, RS-232C, I/O- och analogt interface.
 • Aritmetiskt medelvärde eller Rörligt (överlappande) medelvärde (valbart).
 • GO/±NG toleransbedömning.

 

544-071d_z.jpg
LSM-6200 Display Unit är en mångsidig displayenhet anpassad för lasermikrometrar. Dess design möjliggör kontinuerlig övervakning av inställningsvärden. Både segmentmätning och kantmätning stöds. Statistisk beräkning och funktioner för eliminering av avvikande data finns också.
 • Inställda värden kan övervakas kontinuerligt. 
 • Valbart mellan antingen segmentmätning (upp till 7 segment) eller kantmätning
  (1 till 255 kanter).
 • Standardutrustad med RS-232C, I/O- och analogt interface.
 • Med bl a statistisk utvärdering och eliminering av onormala mätdata.